Engagera dig i OTRS 7

Hej, och tack för visat intresseOTRS 7 översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

8 802

Strängar

49

Språk

30,0%

Översatt

Översättningsprojektet för OTRS 7 har för närvarande 8 802 strängar för översättning och är 30,0% klart. Om du vill bidra till översättningen av OTRS 7 måste du registrera dig på den här servern. Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningarna.

Registrera Översätt Svenska i OTRS 7