This manual is available on the Documentation Portal (https://doc.otrs.com/doc/) only for languages that have at least 90% translation completeness.

Language Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Chinese (Simplified) 96% 96 1,440 51
English This translation is used for source strings. 86
German 99% 23 382
Hungarian 1
Please sign in to see the alerts.
Project website otrs.com
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Proprietary
Filemask locale/*/LC_MESSAGES/content.po
Languages 4
Source strings 2,941
Source words 36,778
Source characters 230,659
Hosted strings 11,764
Hosted words 147,112
Hosted characters 922,636
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Administration ManualHungarian

When you search for tickets, the system default is to search tickets which are not archived. If you want to search through archived tickets also, simply add the *Archive search* filter while defining search criteria.
Ha jegyeket keres, akkor a rendszer alapértelmezetten olyan jegyekre keres, amelyek nincsenek archiválva. Ha az archivált jegyekben is szeretne keresni, akkor egyszerűen adja hozzá az *Archívum keresés* szűrőt, miközben keresési feltételeket határoz meg.
3 days ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Administration ManualHungarian

Run the job. The system will display all tickets which will be archived when executing the generic agent job.
Futtassa le a feladatot. A rendszer minden olyan jegyet meg fog jeleníteni, amelyek archiválásra kerülnek az általános ügyintéző feladat végrehajtásakor.
3 days ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Administration ManualHungarian

In the *Update/Add Ticket Attributes* section, set the field *Archive selected tickets* to *archive tickets*.
A *Jegyjellemzők frissítése/hozzáadása* szakaszban állítsa be a *Kijelölt jegyek archiválása* mezőt *jegyek archiválása* értékre.
3 days ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Administration ManualHungarian

Define the ticket filters in the *Select Tickets* section. It might be a good idea to only archive those tickets in a closed state that have been closed a few months before.
Határozza meg a jegyszűrőket a *Jegyek kijelölése* szakaszban. Jó ötlet lenne csak azokat a lezárt állapotú jegyeket archiválni, amelyeket néhány hónappal ezelőtt zártak le.
3 days ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Administration ManualHungarian

Provide a name in the *Job Settings* section, and select proper options to schedule this job.
Adjon meg egy nevet a *Feladat-beállítások* szakaszban, és válassza ki a megfelelő beállításokat a feladat ütemezéséhez.
3 days ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Administration ManualHungarian

Click on the *Add job* button in the left sidebar.
Kattintson a *Feladat hozzáadása* gombra a bal oldalsávban.
3 days ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Administration ManualHungarian

Go to the :doc:`../processes-automation/generic-agent` screen.
Menjen az :doc:`../processes-automation/generic-agent` képernyőre.
3 days ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Administration ManualHungarian

Search for the setting ``Ticket::ArchiveSystem`` and enable the setting.
Keressen rá a ``Ticket::ArchiveSystem`` beállításra, és engedélyezze a beállítást.
3 days ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Administration ManualHungarian

Go to the :doc:`../administration/system-configuration` screen.
Menjen a :doc:`../administration/system-configuration` képernyőre.
3 days ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Administration ManualHungarian

To use the archive feature:
Az archiválás funkció használatához:
3 days ago
Browse all component changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity